Chính Sách Riêng Tư

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin liên quan tới giao hàng trong lúc khách đặt hàng như sau:

  • Tên khách hàng.
  • Địa chỉ khách hàng
  • Số điện thoại khách hàng

 2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông thu thập nhằm mục đích giao hàng. Không ngoài mục đích khác.

 3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi bao mật tuyệt đối thông tin của bạn, không cung cấp cho bên thứ 3.

4. Thỏa Thuận

Việc mua hàng và cung cấp thông tin đồng nghĩa bạn đồng ý chính sách bảo mật này.

Item added to cart.
0 items -
error: Content is protected !!